Een kind op school met ADHD

Kinderen die last hebben van ADHD vinden het vaak lastig om mee te komen op school. De leraar denkt vaak ten onrechte dat het kind er gewoon geen zin in heeft. Echter komt die onoplettendheid voornamelijk door de ADHD zelf. ADHD kan invloed hebben op het vermogen van een leerling om zich te concentreren, aandacht te besteden aan een bepaalde taak, te luisteren of zich in te zetten voor het huiswerk. Lees meer over de ADD symptomen kind in dit artikel.

ADHD kan een leerling ook zenuwachtig of onrustig maken, te veel praten of de klas verstoren. Kinderen met ADHD kunnen ook leerstoornissen hebben waardoor ze problemen krijgen op school. De meeste kinderen met ADHD beginnen met school voordat hun ADHD wordt gediagnosticeerd. Leraren zijn soms de eersten die mogelijke tekenen van ADHD opmerken. Ze kunnen er met de ouder van het kind over praten. De ouder kan dan het kind laten evalueren door een zorgverlener om te zien of het ADHD is.
Leerkrachten kunnen zich richten op de behoeften van jouw kind.

Elke leerling met ADHD is anders. Sommigen hebben hulp nodig om aandacht te besteden aan een bepaalde taak en om te gaan met afleidingen. Sommigen hebben hulp nodig om georganiseerd te blijven. Anderen hebben hulp nodig om te beginnen met hun werk, of om het werk af te maken dat ze beginnen. Sommige leerlingen met ADHD hebben moeite om te blijven zitten of rustig te werken. Vraag de leerkracht hoe ADHD jouw kind in de klas beïnvloedt en wat je kunt doen om je kind te helpen met schoolwerk.